Chat Zalo
Chat Facebook
0912.055.661

Nghệ Nhân Khảm Tam Khí Đồ Đồng Số 1 | Đúc Đồng Bảo Long

Khảm tam khí là nghệ thuật phối, kết hợp các kim loại quý như vàng, bạc trên chất liệu đồng. Mỗi sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu theo quy trình vẽ mẫu trên sản phẩm đồng đúc, đục sâu các mẫu đó, tiếp theo là ghép vàng, bạc, kim loại quý khác vào mẫu.
Video thực tế