Chat Zalo
Chat Facebook
0912.055.661

50 BỘ TAM SỰ BẰNG ĐỒNG Đẹp Nhất | Đồ Đồng Bảo Long

Bộ Tam Sự bằng đồng gồm 1 đỉnh đồng lư hương và 2 chân nến hoặc 2 hạc, cơ sở Bảo Long chuyên bán Bộ Tam Sự đúc bằng đồng vàng, đỏ hoặc hun đen giả cổ.
Tam Sự Màu Mộc 50cm

Tam Sự Màu Mộc 50cm

Giá: Liên hệ!

Video thực tế