17 Mẫu HẠC THỜ BẰNG ĐỒNG | Đúc Hạc Đồng Các kích thước

Đôi Hạc thờ bằng đồng đẹp với 20 mẫu cao cấp, đúc đôi hạc thờ bằng đồng vàng, đồng đỏ chất lượng, tinh xảo, thi công hạc đồng cho đền chùa
Video thực tế