20 Mẫu TƯỢNG BÁC HỒ Bằng Đồng Đẹp | Đúc Đồng Bảo Long

Tượng Bác Hồ bằng đồng rất nhiều mẫu đẹp, chuyên đúc tượng bác hồ bằng đồng đỏ, đồng vàng cao cấp
Tượng Chân Dung Bác Hồ 30cm

Tượng Chân Dung Bác Hồ 30cm

Giá: 4.500.000 VNĐ

Video thực tế