50 BỘ NGŨ SỰ BẰNG ĐỒNG Tuyệt Đẹp | Đồ Đồng Bảo Long

Bộ Ngũ Sự bằng đồng gồm 1 đỉnh đồng lư hương và 2 chân nến, 2 hạc. Cơ sở Bảo Long chuyên bán Bộ Ngũ Sự đúc bằng đồng vàng, đỏ hoặc hun đen giả cổ giá tốt.

Video thực tế