Video thực tế

Đôi Lộc Bình Phúc Lộc Thọ Tai Voi 1m27 khảm tam khí cao cấp

Đôi Lộc Bình Phúc Lộc Thọ Tai Voi 1m27 khảm tam khí cao cấp

Bức Tranh vinh hoa phú quý 2m31 Mạ Tam Khí cực đỉnh

Bức Tranh vinh hoa phú quý 2m31 Mạ Tam Khí cực đỉnh

Đỉnh đồng thất nghê khảm 1m27 khảm quá đẳng cấp

Đỉnh đồng thất nghê khảm 1m27 khảm quá đẳng cấp

Đôi Lộc Bình Tứ Quý m27 cực kỳ đẳng cấp

Đôi Lộc Bình Tứ Quý m27 cực kỳ đẳng cấp

Tượng Trần Hưng Đạo 81cm Dát Vàng 9999 cực đẹp

Tượng Trần Hưng Đạo 81cm Dát Vàng 9999 cực đẹp

Tượng Hổ Dài 43cm dát vàng 9999

Tượng Hổ Dài 43cm dát vàng 9999

Cá rồng dát vàng cao 23cm

Cá rồng dát vàng cao 23cm

Gà Trống Dát Vàng cao 40cm

Gà Trống Dát Vàng cao 40cm

Tượng Ngựa dát vàng 47cm

Tượng Ngựa dát vàng 47cm

Bát Hương Đồng Đỏ hun xanh dk 35cm

Bát Hương Đồng Đỏ hun xanh dk 35cm

Heo Dát Vàng 9999

Heo Dát Vàng 9999

Tranh Cá Chép Vượt Vũ Môn 1m76

Tranh Cá Chép Vượt Vũ Môn 1m76

Video thực tế